Nocmigpremiär

Parabolen utsatt för att jobba sitt första nattskift. Sedan var det bara att gå och lägga sig.

Min första natt som nocmigare (inspelare av nattsträckande fåglar som man artbestämmer på inspelningen i efterhand, från ”nocturnal migration”) blev synnerligen lyckosam med inte mindre än två vadararter efter första lyssningsförsöket.